O Camiño ESS xorde como unha proposta turística alternativa a través de experiencias sostibles e responsables en Cataluña, Aragón, A Rioxa, Castela e León e Galicia.

Un camiño formado por proxectos e iniciativas de Economía Social e Solidaria* (ESS) que xeran un impacto positivo no territorio, e que agora pode ser tamén unha experiencia dentro da ESS PATH.

*¿Aínda non sabes que é a Economía Social e Solidaria? Non te preocupes, xa cho contamos aquí.

A idea inicial do camiño aparece no ano 2010 en CASAL (Autoxestión colectiva da solidariedade entre a área latina) de Enrique del Río: un percorrido polo que comprender e formar parte das raíces da economía solidaria e dos seus valores. Anos despois, pero coa mesma esencia, nace o Camiño ESS para ofrecer experiencias inmersivas que aposten polo turismo sostible e responsable, onde o centro é e sempre será persoas.

1. Xerar alianzas entre iniciativas, e impulsar unha rede turística alternativa que facilite a súa sustentabilidade no tempo.

2. Impulsar a Economía Social e Solidaria a través da súa visibilidade no sector turístico.

Dende, por e para os territorios! Queremos construír redes sólidas onde a prioridade sexa o coidado das persoas e comunidades, por iso somos as propias entidades de Economía Solidaria quen creamos o camiño e acompañamos directamente as experiencias que forman parte do mesmo.

Vale, ben… Pero entón quen está detrás?

O Camiño ESS está xestionado por L’Olivera (Cataluña), Reas Aragón , El Colletero (A Rioxa), Centro de Desenvolvemento Rural de Carrión de los Condes (Castela e León) e Reas Galicia.

O obxectivo final é xerar un entorno dixital e material promocional co que coñecer, planificar e contratar diferentes experiencias dentro dun percorrido. Proxectos culturais e ambientais locais, cooperativas de desenvolvemento, creación artesanal… e moitos máis vinculados ao turismo social e solidario.

.